Prečo študovať na našej univerzite?

  1. ubytovanie v jednom z najlepšie vybavených študentských domovov SR
  2. možnosť zapožičiavania prenosného počítača
  3. bezplatné štúdium cudzích jazykov
  4. literatúru pre štúdium a univerzitné skriptá zabezpečí Univerzitná knižnica
  5. učebne sú vybavené projektormi
  6. všetky budovy univerzity sú vybavené internetovým pripojením
  7. možnosť zúčastniť sa medzinárodných mobilitných programov
  8. rozsiahle kultúrne, športové a spoločenské podujatia zabezpečené Študentskou samosprávou UJS

Ponúkané študijné programy:

(Pre viac informácií klikni)

Fakulta ekonómie a informatiky

Reformovaná teologická fakulta

Pedagogická fakulta

Termíny podania prihlášok:

Nový termín podávania prihlášok na vybrané bakalárske študijné programy UJS.

Dátum podania prihlášky na I. stupeň štúdia: 30.06.2024

Pre elektronickú prihlášku klikni na obrázok

Podrobnejšie informácie pre uchádzačov nájdete TU.

Máš otázku? prihlaska@ujs.sk