A JELENTKEZÉSI LAP MELLÉKLETEI (elektronikus és nyomtatványon beadott jelentkezés esetében is):

  • aláírt szakmai önéletrajz;
  • jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat (szelvény, banki kiírás);
  • érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata (azok, akik 2024-ben tesznek érettségi vizsgát, kötelesek az érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát legkésőbb a beiratkozása napjáig leadni).

A többi mellékletet a karok határozzák meg a 2024/25-ös akadémiai évre szóló saját felvételi követelményeikben.

Figyelem! Eredeti bizonyítványt az egyetem nem vesz át!