Szlovák nyelv és irodalom tanári szak

A tanszék elsődleges feladata az általános és középiskolai tanárok, valamint a szlovák nyelv- és irodalomtudomány területén érdekelt kutatók képzése. A kötelező általános ismeretek mellett egyetemi színvonalú elméleti és gyakorlati képesítést szerezhetsz a nyelv- és irodalomtudomány egyes szakterületein (pl. fonetika, morfológia, szintakszis, szemantika, lexikológia, retorika, stilisztika, a nyelvtan és az irodalom tanításának módszertana, illetve irodalomelmélet, irodalomtörténet, világirodalom, műértelmezés stb.).

Rendszeres pedagógiai gyakorlaton vehetsz részt, mindemellett lehetőséged nyílik a tudományos diákköri konferenciákon való részvételre is. A tanszék profilja kontrasztív jellegű, a szlovák nyevtant és irodalmat magyar összefüggésben oktatják. Megismerkedhetsz a magyarországi szlovákok irodalmával is.

 

További információk (a részletekért kattints):

A Tanárképző Kar tanulmányi kínálata: Tanulmányi kínálat

Szlovák nyelv és irodalom tanári szak – videó

Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék