Tanárképző Kar

Köszöntjük a Tanárképző Kar multimédiás oldalán!

Kémia tanári szak

A természettudományi szakok közül a kémia továbbra is a keresett tanári szakok közé tartozik, mivel végzőseit a munkaerőpiac a tanári pálya mellett egyéb más területen is örömmel várja. A tanulmányok során szerzett laboratóriumi készségek lehetővé teszik, hogy hallgatóink a vegyiparban, a gyógyszeriparban, vagy akár az élelmiszeriparban is érvényesülhessenek.

Informatika tanári szak

Nem feltétlenül programozni szeretnél, viszont érdeklődsz a számítógépes folyamatok háttere és módszertana iránt? Ezen a szakon belül is elsajátíthatod a különböző programozási nyelveket, megismerheted az operációs rendszereket, adatbázisrendszereket és számítógépes hálózatokat, valamint az informatika elméleti hátterének, nem utolsó sorban pedig a weblapkészítésnek is a mestere lehetsz

Biológia tanári szak

Az oktatás során növénytant, állattant, embertant, mikrobiológiát, genetikát, biokémiát, ökológiát, geológiát és számos további tantárgyat teljesíthetsz. Az oktatás gyakorlatias, az előadások és szemináriumok mellett számos laboratóriumi gyakorlaton vehetsz részt.

Matematika tanári szak

Szereted azt, ami észszerű és szeretnéd csiszolni az elméd? Szeretnél logikusan gondolkodni, és másokat is megtanítani erre? Úgy véled, hogy szükség van önállóan, kritikusan gondolkodó emberekre?

Angol nyelv és irodalom tanári szak

Az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék biztosítja az átfogó irodalmi, irodalomtörténeti, valamint nyelvészeti képzést. Ezen felül országismeretet, kultúrtörténetet és fordításelméletet is tanulhatsz!

Magyar nyelv és irodalom tanári szak

A tanszéken egyetemi színvonalú elméleti és gyakorlati képzést kaphatsz a magyar nyelv- és irodalomtudomány egyes szakterületein, valamint az ezekkel rokon területeken (filmesztétika, kultúraelméletek stb.).

Szlovák nyelv és irodalom tanári szak

A kötelező általános ismeretek mellett egyetemi színvonalú elméleti és gyakorlati képesítést szerezhetsz a nyelv- és irodalomtudomány egyes szakterületein (pl. fonetika, morfológia, szintakszis, szemantika, lexikológia, retorika, stilisztika, a nyelvtan és az irodalom tanításának módszertana, illetve irodalomelmélet, irodalomtörténet, világirodalom, műértelmezés stb.).

Német nyelv és irodalom tanári szak

 Az alap- és mesterszintű programok elvégzésével elsősorban nyelvtanárként tudsz elhelyezkedni, de köszönhetően az országismeretet, fordításelméletet és kultúrtörténetet is felölelő képzésnek akár más pályán is megtalálhatod számításodat.

Kateketika tanári szak

Ha vallásoktató szeretnél lenni, és szívesen oktatnád az ifjúságot, akkor szeretettel várunk! A fiatalok hitre segítése, illetve a hitükben való megerősítés komoly, de szépséges feladat. Amennyiben szeretnéd alaposabban megismerni a Bibliát és annak titkait, a bibliai kortörténetet, a világvallásokat és a keresztény gondolkodást – egyszóval az európai kultúra alapjait, itt a helyed!

Történelem tanári szak

Érdekel a történelem? Íme, az alapozó képzés főbb tantárgyai: bevezetés a történettudományba, történeti földrajz, Magyarország és népeinek története, Szlovákia története 1918-tól napjainkig, modern nemzetek születése, a holokauszt és a második világháború története, a történelemtanítás módszertana, az európai művelődés története, bevezetés a vallástörténetbe, az 1848-49-es szabadságharc története, civilizációs változáso

Óvodai és elemi pedagógia

 A tanszék biztosítja számodra az innovatív módszertani képzést, valamint az óvodai, nevelő és tanítói pedagógiai gyakorlat abszolválását.  Van játékelmélet, rajz, ének és még egy hangszeren is megtanulsz játszani. Foglalkozz Te is a kicsikkel, légy óvó néni/óvó bácsi, tanító néni/tanító bácsi!

Copyright UJS ©️